Drodzy Czytelnicy!

Mamy nadzieję, że stęskniliście się za nami, tak jak my stęskniliśmy się za Wami.

Serdecznie zapraszamy Was do nowej przestrzeni, w której będą mieścić się Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi oraz Babiogórskie Centrum Kultury. Od 20 października  ruszamy z szeregiem wydarzeń związanych z otwarciem naszego …

Czytaj więcej Otwieramy nowy budynek biblioteki!!!!

W związku z przenosinami Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi do nowej siedziby biblioteka będzie nieczynna od dnia 20 września 2021 roku do odwołania. Zainteresowane osoby prosimy o wypożyczanie książek przed powyższym terminem. W czasie zamknięcia biblioteki wszystkie przetrzymania zostaną anulowane, a książki prolongowane.

Jednocześnie informujemy, że przygotowujemy się do przeprowadzki. …

Czytaj więcej Biblioteka zamknięta od 20 września

Termin składania ofert na wynajem lokalu użytkowego został przedłużony do 6 września 2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi.

Regulamin konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego

Zgodnie z zapisem § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi, sporządzone …

Czytaj więcej Sprawozdanie finansowe 2020