REGULAMIN GMINNEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Organizatorzy: - Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi Cele konkursu: - prezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i powszechnej, - popularyzacja piękna i kultury języka polskiego. Przebieg konkursu: 1) W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych. Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach: a) klasy I – IV b) klasy V – VII 2) Na konkurs szkoła typuje czterech recytatorów: 3)  Konkursu odbędzie się 9 marca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali BCK w Zawoi Centrum 4)  Każdy uczestnik przygotowuje do konkursu dwa utwory: poetycki i fragment prozy. Łączny czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut. Tematyka utworów dowolna. 5) Komisja Konkursowa dokona oceny recytacji według następujących kryteriów: a) dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora, b) sposób interpretacji tekstu, c) ogólny wyraz artystyczny. Postanowienia końcowe: 6) Ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w dniu konkursu tj. 9 marca 2018r. 7) Zgłoszenia pisemne recytatorów (na załączonym formularzu zgłoszenia) należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym do dnia  7 marca 2018 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi lub e-mailem (scan) na adres: gbpzawoja@gmail.com 8) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę …

Czytaj więcej GMINNY KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W niedzielne popołudnie 3 grudnia 2017 r. w sali BCK odbyła się premiera przedstawienia „Mały Książę” w wykonaniu Koła Teatralnego Etiuda działającego przy naszej bibliotece. Spektakl w reżyserii nauczycieli języka polskiego Joanny Pacygi oraz Katarzyny Wilczyńskiej powstał na podstawie filozoficznej przypowieści znanego francuskiego pisarza Antoine de Saint-Exupéry'ego. Wspaniała scenografia, piękne kostiumy oraz wyjątkowa gra aktorów dostarczyła licznie zgromadzonej publiczność głębokich przeżyć. Mały Książę – główny bohater zabrał widzów w niezwykłą podróż po planetach w poszukiwaniu przyjaciół i poznawania świata. Dzięki tej wędrówce człowiek odkrywa na nowo najważniejsze wartości w życiu – miłość, przyjaźń. Do głębokiej refleksji skłoniły widzów zacytowane przez aktorów sentencje: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.”, „Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze osądzić siebie, będziesz naprawdę wielki”. Było to bardzo ciekawe, twórcze przedstawienie, które publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Gratulujemy twórcom przedstawienia, młodym aktorom oraz czekamy na kolejne tak wspaniałe widowiska.

Czytaj więcej Premiera spektaklu „Mały Książę”