Zgodnie z zapisem § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi, sporządzone …

Czytaj więcej Sprawozdanie finansowe 2020

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi będzie nieczynna dla Czytelników od 7 do 29 listopada 2020 r. W okresie tym nie będą realizowane wypożyczenia, zamówienia oraz zwroty książek. Przypominamy o możliwości prolongaty online. Życzymy zdrowia wszystkim naszym czytelnikom w tym trudnym okresie i mamy …

Czytaj więcej Biblioteka nieczynna dla Czytelników od 7 do 29 listopada 2020 r.