Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016 – 2020  - Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu (II)   Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z …

Czytaj więcej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi

Gmina Zawoja, działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wnioski  przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU …

Czytaj więcej INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016 – 2020 - Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu II szczegóły https://bip.malopolska.pl/ugzawoja,a,1684520,budowa-gminnej-biblioteki-publicznej-w-zawoi-wspolfinansowana-przez-ministerstwo-kultury-i-dziedzict.html

Czytaj więcej Przetarg nieograniczony : Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego