Wyobraźmy sobie, że Piotruś Pan i Kubuś Puchatek spotykają Lampo na stacji kolejowej w Marittimie i wspólnie podróżują pociągiem po świecie. Brzmi nieprawdopodobnie? Wręcz przeciwnie. Za pomocą wyobraźni możemy tworzyć wiele światów i przygód, których sami byśmy nie doświadczyli.

Gminna Biblioteka publiczna w Zawoi chce zachęcić do użycia wyobraźni. Ogłaszamy Gminny Konkurs „Misz-Masz Literacki”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Stwórzcie obrazy lub opowiadania, w których pojawiają się postacie lub motywy z co najmniej dwóch dzieł literackich. Dla autorów najlepszych prac przygotowaliśmy nagrody książkowe. Wykonane prace należy wysłać pod adres e-mail: gbpzawoja@gmail.com. Prace przyjmujemy do 31 maja.

 

REGULAMIN GMINNEGO  KONKURSU LITERACKIEGO „MISZ-MASZ LITERACKI”

Organizator:
– Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi

Wprowadzenie do konkursu:

Konkurs jest organizowany w ramach XVII Tygodnia Bibliotek „Zasmakuj w bibliotece” odbywającego się w dniach 8 – 15 maja 2020 roku.  

Cele konkursu:
– rozwój wyobraźni wśród czytelników,
– popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
– rozwijanie talentów literackich,
– aktywizowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych.

1.Temat konkursu:

„MISZ-MASZ LITERACKI”. Uczestnicy w bajkach i wierszach szukają inspiracji. Korzystając z postaci i motywów zawartych w swoich ulubionych dziełach literackich oraz własnej wyobraźni tworzą własne dzieła literackie i plastyczne

 1.  Uczestnicy konkursu :
 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawoja.
 • w konkursie mogą wziąć udział jedynie prace samodzielnie napisane lub namalowane przez uczestników konkursu.

3.Termin nadsyłania prac

Pracę należy złożyć elektronicznie na adres biblioteki: gbpzawoja@gmail.com  w terminie do  31 maja 2020 roku. W przypadku prac plastycznych można przesłać skany lub zdjęcia namalowanych prac.

 1. Ocena prac
 • Jury powołane przez Organizatora oceni i wybierze najlepsze prace,
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
 • „0”-IV – prace plastyczne przedstawiające wydarzenia lub postaci z co najmniej dwóch utworów literackich powiązane ze sobą,
 • V – VIII – prace literackie w formie opowiadania, w których połączone są motywy postaci lub wydarzeń z co najmniej dwóch utworów literackich. Prace będą oceniane na dwóch poziomach, tj. dla klasy V-VI oraz klasy VII-VIII
 1. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
 2. Wyniki  konkursu  zostaną opublikowane na stronie  Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi: bibliotekazawoja.pl oraz na jej profilu www.facebook.com/biblioteka.zawoja/
 3. Prace nie są zwracane, przechodzą one na własność Organizatora Konkursu.

Nagrodzone pracę mogą zostać  opublikowane w prasie lokalnej „Pod Diablakiem”

Do pracy należy dołączyć  kartę uczestnika konkursu ( zał. do regulaminu)

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi jego danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi, Wirtualnej Zawoi oraz w prasie lokalnej Pod Diablakiem.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.

 

 

Serdecznie zapraszamy 

Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela organizator tel. 33 8775041

Załączniki do pobrania: