Gmina Zawoja działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : 

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK — Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt  1 zw. pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

 

UZASADNIENIE:

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP na: Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu  do Zamawiającego wpłynęły cztery oferty.

Jednakże oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. Mając powyższe na względzie postępowanie zostało unieważnione.