Gmina Zawoja jako Inwestor zastępczy działający w imieniu i na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi z siedzibą 34-222 Zawoja 1476 , działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wnioski  przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK  – Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu

 

Środki przeznaczone na zadanie w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi: 1 484 000,00 zł

Dane z otwartych ofert:

LP NAZWA I ADRES WYKONAWCY CENA  BRUTTO ZŁ OKRES GWARANCJI
1.  Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ,,Wiecha’’ Wiesław Fiedor

Ul. Krótka 12

34-326 Pietrzykowice

 

 

2 913 525,18 ZŁ

 

 

60 miesięcy

 

 

2. 

 

 

 

ADBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Ul. Makowska 22

34-200 Sucha Beskidzka

 

 

 

3 545 891,17

 

 

60 miesięcy

 

 

3.  Zakład Instalacyjny C.O. Gaz. Wod. Kan. Usługi Budowlane

Ul. Wolności 201

34-220 Maków Podhalański

 

3 341 047,11 zł

 

60 miesięcy

 

 

 

4.  Ewa Konig

BUDOWNICTWO

Spytkowice 115

34-745 Spytkowice

 

3 300 000,00 zł 60 miesięcy