Zawoja, dn. 02.07.2019 r.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dn. 01.07.2019 r.

 

Gmina Zawoja jako Inwestor zastępczy działający w imieniu i na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi z siedzibą 34-222 Zawoja 1476 , działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wnioski  przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK (III)

 

 

Środki przeznaczone na zadanie w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi: 

Zadanie nr 1: 1 000 000,00 zł

Zadanie nr 2: 1 484 000,00 zł

Dane z otwartych ofert:

LP NAZWA I ADRES WYKONAWCY ZADANIE NR CENA  BRUTTO ZŁ OKRES GWARANCJI
1.   

ADBET

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

Ul. Makowska 22

34-200 Sucha Beskidzka

 

1

 

 

1 701 854,57 ZŁ

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

2

 

 

2.  KONSORCJUM

Zakład Instalacyjny C.O. Gaz. Wod.Kan

Usługi Budowlane

Ul. Wolności 201

34-220 Maków Podhalański

 

„INTEGRAL” Usługi Ogólnobudowlane

Ul. Wolności 201

34-220 Maków Podhalański

 

 

1

 

1 933 386,16 zł

 

 

60 miesięcy

 

 

 

2

 

3 286 547,81 zł

 

60 miesięcy

3.   

Ewa Konig

BUDOWNICTWO

Spytkowice 115

34-745 Spytkowice

 

 

1

 

1 773 367,65 zł

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

2

 

3 416 632,35 zł

 

60 miesięcy