Zaczynamy!!!

W marcu podpisaliśmy pierwszą i mamy nadzieję, że nie ostatnią w historii naszej zawojskiej Biblioteki umowę na dofinansowanie polsko-słowackiego mikroprojektu pod nazwą ZIELONA PÓŁKA.

Realizować go będziemy do końca czerwca tego roku w partnerstwie ze słowacką gminą Oravska Polhora.

Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków unijnych z  Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (85%) oraz budżetu państwa (5%) i środków własnych (10%). Całkowity koszt projektu oszacowano na kwotę 32010,14 Euro.

Projekt łączy w sobie pierwiastki kulturowe i przyrodnicze. Ma na celu zwrócenie uwagi na odwieczne powiązania kultury z przyrodą, a ponieważ realizowany jest w otoczeniu książek, także w nich znajdzie swoje odbicie.

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym pomyśle!

Będziemy na bieżąco informować o tym, co będzie się działo na naszej ZIELONEJ PÓŁCE!