POLSKO-SŁOWACKI MIKROPROJEKT

 

„ZIELONA PÓŁKA”

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi bierze udział w polsko-słowackim mikroprojekcie “Zielona półka”

Projekt „Zielona półka” (nr. INT/EB/BES/1/IX/A/0283) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 (85%) oraz z budżetu państwa i środków własnych (15%)

Słowackim partnerem w realizacji projektu jest gmina Oravska Polhora.

Dofinansowanie mikroprojektu wynosi 27208,61 EUR, a jego całkowity koszt 32010,14 EUR.

Projekt łączy w sobie pierwiastki kulturowe i przyrodnicze. Ma na celu zwrócenie uwagi na odwieczne powiązania kultury z przyrodą, a ponieważ realizowany jest w otoczeniu książek, także w nich znajdzie swoje odbicie.

 

———————————————————————————————————————————

Inwestycja jest realizowana w ramach Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020

Szanowni Mieszkańcy, z  przyjemnością informujemy, iż  Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi znalazła się w gronie finalistów  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020”. Wniosek „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi złożony przez bibliotekę otrzymał wysoka ocenę merytoryczną,  co sprawiło, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy  dofinansowanie w wysokości 2000000 zł na budowę  nowoczesnego obiektu. Realizacja takiej inwestycji wpłynie na zwiększenie poziomu usług bibliotecznych, wzmocni ofertę działań kulturalnych oraz przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności lokalnej.

 

Otrzymaliśmy także dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018” w wysokości 6090 zł Celem  Priorytetu  jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Zakupione nowości wydawnicze są już  w naszej bibliotece. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą  ofertą dostępną w katalogu bibliotecznym  on-line w zakładce Nowości .