Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016 – 2020 – Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu II

szczegóły

https://bip.malopolska.pl/ugzawoja,a,1684520,budowa-gminnej-biblioteki-publicznej-w-zawoi-wspolfinansowana-przez-ministerstwo-kultury-i-dziedzict.html