GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

Poniedziałek, czwartek
10:30 – 17:00 (z przerwą na dezynfekcję 14:00-14:30)
Wtorek, środa, piątek
9:00 – 15:00 (z przerwą na dezynfekcję 12:00-12:30)

 

PRZEBYWANIE W BIBLIOTECE:
– Punkt zwrotu i wypożyczeń książek jest postawiony przy wejściu do pomieszczeń biblioteki,
– Użytkownik jest zobowiązany przebywać na terenie biblioteki w maseczce ochronnej oraz zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji postawionym przy wejściu do biblioteki.
– W budynku biblioteki przebywać może maksymalnie 3 użytkowników.
– Przy punkcie zwrotu i wypożyczeń książek przebywać może tylko jedna osoba.
– Prosimy o zachowanie pomiędzy sobą odległości co najmniej 2 metrów,
– Oddawane książki prosimy wkładać do pudła postawionego obok punktu zwrotu i wypożyczeń (przy drzwiach biblioteki)
– Bibliotekarze kompleksowo dbają o higienę, stosują ochronę twarzy i rąk, dezynfekują pomieszczenia biblioteczne. Przerwa na dezynfekcję podana jest w dziale „Godziny otwarcia biblioteki”

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK:

– Wypożyczyć można jednocześnie 5 książek,
– Dostęp wolny do księgozbiorów jest zablokowany,
– Pracownik biblioteki podaje wybrane książki użytkownikowi,
– Do wypożyczenia książek wymagane jest wcześniejsze sprawdzenie księgozbioru biblioteki. Księgozbiór można znaleźć na stronie internetowej bibliotekazawoja.pl pod zakładką Katalog -> Katalog online. Zachęcamy do rezerwacji książek oraz zapowiedzenie wizyty w celu oddania lub wypożyczenia książek. Rezerwacji można dokonać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu biblioteki (33 877 50 41), mailowo na adres gbpzawoja@gmail.com lub poprzez stronę Facebook biblioteki.
– Podczas rezerwacji książek mailowo lub przez platformę Facebook rezerwacja książek musi zostać potwierdzona przez pracownika biblioteki informacją zwrotną nadaną na adres, z którego otrzymano zapytanie.
– Zwrócone książki odstawione są na czterodniową kwarantannę. Po odbyciu kwarantanny zostaną z powrotem udostępnione użytkownikom.

 

FILIE BIBLIOTEKI:

– Filie biblioteki pozostają zamknięte,
– Czytelników filii zapraszamy do wypożyczeń książek Biblioteki Głównej, na zasadach podanych w regulaminie,
– Zachęcamy do zwracania książek wypożyczonych w filiach do Biblioteki Głównej w celu przejścia przez nie kwarantanny.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może zostać wyproszony z budynku biblioteki.

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach użytkownicy biblioteki będą informowani na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu Facebook biblioteki.