Zawoja, dn. 02.07.2019 r. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dn. 01.07.2019 r.   Gmina Zawoja jako Inwestor zastępczy działający w imieniu i na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi z siedzibą 34-222 Zawoja 1476 , działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wnioski …

Czytaj więcej INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT