W piątek 19 lipca br., w Urzędzie Gminy w Zawoi została uroczyście podpisana umowa na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi – stan surowy zamknięty. Inwestycja jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura  Bibliotek 2016 – 2020. Kwota dofinansowania  wynosi 2000 000 zł. Nowoczesny obiekt wybuduje spółka ADBET z Suchej Beskidzkiej wyłoniona  w wyniku przeprowadzonego  postępowania przetargowego.

W imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi umowę podpisała dyrektor Lucyna Malczyk, natomiast w imieniu spółki  ADBET – Krzysztof Adamek.  Umowę podpisano uroczyście, w obecności władz samorządowych, tj. Wójta Gminy Zawoja Marcina Pająka, Przewodniczącego Rady Gminy Zawoja Stanisława Zajdy oraz Wiceprzewodniczącego ds. Budżetu i Rozwoju Sławomira Kudzi. Nowy obiekt biblioteki powstanie  obok Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum, z którą będzie połączony przewiązką.  Obecnie rozpoczyna się pierwszy etap budowy – stan surowy zamknięty, którego koszt wyniesie 1701 854,57 zł. Nowoczesny obiekt biblioteki o powierzchni całkowitej 2300 m²  będzie mieścił: salę  widowiskowo – kinową na 180 osób,  otwartą przestrzeń biblioteczną ze strefami czytelniczymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracownie kultury do działań promujących czytelnictwo, kulturę i edukację, salę multimedialną, pomieszczenia biurowe i socjalne.  Zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Kultury  i Dziedzictwa Narodowego na  wykonanie zadania „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi” oddanie budynku do użytkowania nastąpi  31 grudnia 2020 r.

 

 

Inwestycja jest realizowana w ramach Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020