W maju, w siedzibach Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi oraz naszego partnera, szkole w Oravskiej Polhorze, odbyły się warsztaty tworzenia ekslibrisów. Zajęcia są częścią mikroprojektu o nazwie Zielona Półka. Uczestnicy zaprojektowali i wykonali swoje własne ekslibrisy, które mogłyby znakować ich własne księgozbiory.

Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Megi Kopaniszyn z Kopaniszyn Studio.

Projekt ZIELONA PÓŁKA (INT/EB/BES/IX/A/0283) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 oraz z budżetu państwa i środków własnych.