Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016 – 2020  – Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu (II)

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) zawiadamiam o wyniku postępowania:

  1. Za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych została uznana oferta złożona przez: 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH WIECHA WIESŁAW FIEDOR

34-326 PIETRZYKOWICE, UL. KRÓTKA 12

  1. Uzasadniając dokonany wybór informuję, oferta wykonawcy została wybrana zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy na podstawie kryteriów oceny -ofert określony w SIWZ tj.cena 60%, okres gwarancji 40%. Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymagania postępowania.
  • W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i otrzymała następującą liczbę punktów:
LP NAZWA I ADRES WYKONAWCY PUNKTACJA W KRYTERIUM CENA  

BRUTTO ZŁ

PUNKTACJA W KRYTERIUM GWARANCJA ŁĄCZNA PUNKTACJA
1. 1. EWA KONIG BUDOWNICTWO

34-745 SPYTKOWICE 115

53,58 40,00 93,58
2.  KONSORCJUM

ZAKŁAD INSTALACYJNO C.O. GAZ. WOD. KAN. USŁUGI BUDOWLANE

34-220 MAKÓW PODHALAŃSKI UL. WOLNOŚCI 201

ARTUR ŚWIERKOSZ – CZŁONEK KONSORCJUM

INTEGRAL USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE 34-22- MAKÓW PODHALAŃSKI UL. WOLNOŚCI 201

55,20 40,00 95,20
3.  ADBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. MAKOWSKA 22 34-200 SUCHA BESKIDZKA

51,65 40,00 91,65
4.  BUDOLEX

34-603 UJANOWICE 109

55,59 40,00 95,59
5.  FIRMA BUDOWLANA SIKORA

34-400 NOWY TARG, OS. NIWA 103 A

55,92 40,00 95,92
6.  PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH WIECHA WIESŁAW FIEDOR

34-326 PIETRZYKOWICE

UL. KRÓTKA 12

60,00 40,00 100,00
  1. Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony.