[ PRZESZUKAJ NASZE ZBIORY W INTERNETOWYM KATALOGU SOWWWA ]

W Bibliotece gromadzone są wydawnictwa zwarte oraz wydawnictwa ciągłe.
Dobór książek opiera się na znajomości środowiska w jakim działa biblioteka, jego potrzeb czytelniczych.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej liczy ogółem 30 889 woluminów (stan na 31.12.2021r ).
Na księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej składa się:

 1. literatura polska dla młodzieży i dorosłych [klasyka i współczesność , poezja i proza]
 2. literatura naukowa i popularnonaukowa
 3. lektury szkolne dla uczniów szkół podstawowych i średnich wraz z opracowaniem, analizą i interpretacją lektur szkolnych.

Zbiory literatury naukowej i popularnonaukowej zawierają książki z następujących dziedzin:

 • filozofii
 • psychologii
 • religii
 • socjologii
 • statystyki
 • ekonomii
 • polityki
 • prawa
 • administracji
 • oświaty i wychowania
 • etnografii i folkloru
 • matematyki i nauki przyrodnicze
 • medycyny
 • techniki
 • rolnictwa
 • gospodarstwa domowego
 • sztuk pięknych
 • rozrywki
 • sportu
 • teorii i historii literatury
 • archeologii
 • geografii
 • biografii.

Zbiory książkowe uzupełniają czasopisma bieżące oraz broszury. Istnieje w bibliotece dział regionalny obejmujący kilkadziesiąt jednostek, takich jak:

 • roczniki babiogórskie
 • monografie Zawoi
 • kalendarze
 • bibliografie
 • foldery
 • przewodniki i mapy turystyczne
 • regionlne i lokalne czasopisma [POD DIABLAKIEM]
 • proza i poezja regionalna
 • informatory o gminie Zawoja i powiecie suskim
 • kartoteki zagadnieniowe wycinków prasowych na temat Zawoi i regionu
 • fotografie i inne dokumenty życia społecznego
 • uchwały Rady Gminy w Zawoi.
 • materiały do bibliografii babiogórskiej

Wypożyczalnia

W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek – z rzeczowym układem zbiorów, co pozwala czytelnikom na bezpośredni kontakt z książką. Do dyspozycji korzystających jest także system ACADEMICA – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Skorzystać można także z katalogu online – systemy bibliotecznego SOWWWA.

Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminy na okres 5 tygodni.

Czytelnia

Z czytelni można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki. Udostępnia się na miejscu m.in.: książki z księgozbioru podręcznego, takich jak:

 • encyklopedie
 • słowniki
 • leksykony
 • czasopisma regionalne
 • przewodniki.

Jest możliwość wykonania kserokopii odbitek materiałów wyszukanych w zbiorach biblioteki.