Regulamin Gminnego Konkursu  Literackiego „Czy  warto przeczytać „Katarynkę” Bolesława Prusa?”

Organizator  Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi, e -mail: gbpzawoja@gmail.com

 telefon: 338775041

Wprowadzenie do konkursu

Konkurs jest organizowany w ramach Narodowego Czytania 2019.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Na mocy decyzji pary prezydenckiej lekturami Narodowego Czytania 2019 były: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą”) Brunona Schulza, „Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza, „Sawa” (z cyklu „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego.

Cele konkursu :

Bolesław Prus
 • promocja czytelnictwa.
 • propagowanie literatury narodowej.
 • aktywizowanie dzieci do działań twórczych,
 • rozwijanie talentów literackich.

 

 1. Temat konkursu

 „Czy  warto przeczytać „Katarynkę” Bolesława Prusa?” Wyraź swoje refleksje w  tekście, którego objętość nie może  przekraczać jednej strony formatu A4. 

 1. Uczestnicy konkursu :

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej z terenu Gminy Zawoja

 • w konkursie mogą wziąć udział jedynie prace samodzielnie napisane przez uczestników konkursu.
 1. Termin nadsyłania prac
 • pracę należy złożyć  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi  Centrum w terminie do  dnia  15 października  2019 r.
 1. Ocena prac
 • Jury powołane przez Organizatora oceni i nagrodzi najlepsze prace.
 • prace będą oceniane w dwóch kategoriach :

Kl. V – Vi

Kl. VII- VIII

 1. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
 2. Wyniki  konkursu  zostaną opublikowane na stronie  Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi: bibliotekazawoja.pl/oraz na jej profilu www.facebook.com/biblioteka.zawoja/
 3. Prace nie są zwracane, przechodzą one na własność Organizatora Konkursu.

 Nagrodzone pracę mogą zostać  opublikowane w prasie lokalnej „Pod Diablakiem”

.  Do pracy należy dołączyć  kartę uczestnika konkursu ( zał. do regulaminu)

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi jego danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi, Wirtualnej Zawoi oraz w prasie lokalnej Pod Diablakiem.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.

 

Serdecznie zapraszamy

Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela organizator tel. 33 8775041

 

Załączniki do pobrania: