Gminna Biblioteka Publiczna
Zawoja Centrum 2000A (budynek obok Zespołu Szkół w Zawoi Centrum)

Filia Biblioteczna
Skawica (w budynku OSP Skawica Centrum).

Filia Biblioteczna
Zawoja Wilczna ( w budynku Zespołu Szkół ).
Do podstawowych zadań w zakresie wypożyczania zbiorów należy:

  • Przyjmowanie czytelników i ich ewidencja (krzyżowy system zapisu),
  • Prowadzenie kartotek i czytelników i wypożyczonych książek,
  • Przestrzeganie regulaminu wypożyczalni,
  • Prowadzenie alfabetycznego rejestru czytelników i kolejnego spisu czytelników,
  • Indywidualne formy pracy z czytelnikiem, poradnictwo i przysposobienie czytelnicze – pomoc czytelnikom w doborze książek do nauki, pracy, rozrywki itp.,
  • Pomoc czytelnikom w korzystania z katalogów, bibliografii i innych źródeł informacji o zbiorach,
  • Wypożyczanie i przyjmowanie zwróconych książek,
  • Udostępnianie literatury pięknej, popularno-naukowej, czasopism, zbiorów specjalnych,
  • Prowadzenie dziennika statystycznego,
  • Popularyzacja książek i czytelnictwa przy pomocy różnych form pracy, organizacja wystaw, lekcji bibliotecznych, spotkań, konkursów, prelekcji, odczytów itp