W dniu 21 czerwca w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi odbędzie się uroczysta wystawa podsumowująca warsztaty tworzenia ekslibrisów. Najlepsze z prac zostaną nagrodzone. Zaproszeni goście będą mogli obejrzeć przygotowane prace, porozmawiać oraz skosztować regionalnego zielonego poczęstunku.

Projekt ZIELONA PÓŁKA (INT/EB/BES/IX/A/0283) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 oraz z budżetu państwa i środków własnych.