GMINA ZAWOJA z siedzibą 34-222 Zawoja 1307 zwana dalej Zamawiającym jako Inwestor zastępczy działający w imieniu i na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi z siedzibą 34-222 Zawoja 1476 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016 – 2020

Szczegółowe informacje i Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia wraz załącznikami znajduje się do pobrania pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/ugzawoja,a,1622185,budowa-gminnej-biblioteki-publicznej-w-zawoi-wspolfinansowana-przez-ministerstwo-kultury-i-dziedzict.html