Gmina Zawoja, działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wnioski  przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU …

Czytaj więcej INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016 – 2020 - Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu II szczegóły https://bip.malopolska.pl/ugzawoja,a,1684520,budowa-gminnej-biblioteki-publicznej-w-zawoi-wspolfinansowana-przez-ministerstwo-kultury-i-dziedzict.html

Czytaj więcej Przetarg nieograniczony : Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gmina Zawoja działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. :  Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA …

Czytaj więcej INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Zawoja jako Inwestor zastępczy działający w imieniu i na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi z siedzibą 34-222 Zawoja 1476 , działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wnioski  przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej …

Czytaj więcej INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT